Optimalizace přípravy heterogenní kationvýměnné membrány s využitím různé distribuce velikostí částic iontovýměnné pryskyřice

  • E. Stránská MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
  • D. Neděla MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
  • R. Válek MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
  • J. Křivčík MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
Klíčová slova: iontovýměnná membrána, iontovýměnná pryskyřice, distribuce velikostí částic

Abstrakt

The aim of this study was to optimize the preparation of a heterogeneous cation exchange membrane in correlation of measured membrane properties. The membrane was prepared using different loadings and particle size distributions of the resin in polymer matrix. The evaluated membrane properties were ion exchange capacity, water content, real and specific resistance, permselectivity and mechanical properties.

Publikované
2015-09-15
Sekce
Články