Rádiometrické metódy a metódy hmotnostnej spektrometrie pre stanovenie dlhožijúcich štiepnych produktov uránu

  • M. Matulová Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Bujdoš Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: rádiometrické metódy, hmotnostná spektrometria, dlhožijúce rádionuklidy, štiepne produkty, stanovenie

Abstrakt

The determination of long-lived fission products of uranium by radiometric methods is declining due to improving mass spectrometric methods. Both methods have advantages and drawbacks, and factors such as analyte concentration in the sample, specific activity, presence of interferents in the sample etc. should be considered in the assay. The aim of this work is to summarize currently used radiometric and mass spectrometric methods for the determination long-lived fission products of uranium.

Publikované
2020-11-15
Sekce
Články