Výroba energií a vodíku nasazením malých jaderných reaktorů v chemickém průmyslu

Autoři

  • Martin Šilhan Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, Česká republika
  • Petr Polívka Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež, Česká republika https://orcid.org/0000-0002-3182-0242
  • Petra Dvořáková Ruskayová The Extreme Light Infrastructure ERIC, Dolní Břežany, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20240118

Klíčová slova:

malé jaderné reaktory, vodík, chemický podnik, elektrolýza

Abstrakt

The article outlines the possibility of synergistic use of small nuclear reactors and low- and high-temperature electrolysis. The small modular nuclear reactor is compared to common types of renewables. Furthermore, possible small nuclear reactors application in chemical enterprises is shown.

chla.jpg

Článek popisuje synergii mezi malými modulárními jadernými reaktory a nízko- a vysokoteplotní elektrolýzou při produkci elektrické energie, tepla a výrobě vodíku. Je provedeno srovnání dodávek energií z malých jaderných reaktorů s běžnými typy obnovitelných zdrojů energie. Rovněž je uvedeno několik možných aplikací malých jaderných reaktorů pro potřeby chemického podniku.

Stahování

Publikováno

15.02.2024

Jak citovat

Šilhan, M., Polívka, P., & Dvořáková Ruskayová, P. (2024). Výroba energií a vodíku nasazením malých jaderných reaktorů v chemickém průmyslu. Chemické Listy, 118(2), 118–122. https://doi.org/10.54779/chl20240118

Číslo

Sekce

Články