Dynamický rozptyl světla v analýze koloidních systémů

Autoři

  • P. Ševčíková Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
  • V. Kašpárková Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín | Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
  • J. Krejčí Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
  • P. Vltavská Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín

Klíčová slova:

dynamický rozptyl světla, mikroemulze, nanoemulze, povrchově aktivní látka

Abstrakt

Dynamic light scattering (DLS) is a non-invasive technique, capable of measuring the size of submicron particles in the submicron range. The study was focused on the applicability of DLS in measurement of colloidal particles of different types. The micelle sizes of surfactants (Tween 60, Tween 20, Igepal CA 720 and Na lauryl sarcosinate) and particle sizes of micro- and nanoemulsions were measured. The diameters of surfactant micelles were 13.0±0.1 nm, 8.4±0.1 nm, 7.1±0.2 nm and 2.7±0.1 nm for Tween 60, Tween 20, Igepal CA 720 and Na lauryl sarcosinate, respectively. Stability of nanoemulsions as a consequence of the changes of particle size distributions in storage was monitored. The results revealed the pre­sence of uni-, bi- and trimodal distributions reflec­ting the occurrence of various particle populations as well as a shift of distribution curves due to the particle growth. It was confirmed that DLS can provide reliable and rapid determinations of particle sizes of micro-, nano- and classical emulsions.

Stahování

Publikováno

15.05.2014

Jak citovat

Ševčíková, P., Kašpárková, V., Krejčí, J., & Vltavská, P. (2014). Dynamický rozptyl světla v analýze koloidních systémů. Chemické Listy, 108(5), 479–482. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/506

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)