Proliferace buněk na vodivém polymeru, polyanilinu

Autoři

  • P. Humpolíček Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín | Centrum polymerních materiálů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Zlín
  • V. Kašpárková Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín | Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín
  • J. Stejskal Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  • Z. Kuceková Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín | Centrum polymerních materiálů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Zlín
  • P. Ševčíková Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín

Klíčová slova:

polyanilin, proliferace, lidské jaterní buňky

Abstrakt

Polyaniline (PANI) belongs to a group of conducting polymers that show numerous properties useful in biome­dical applications. Although PANI has long been studied in terms of interaction with human tissue, the published studies are mostly focused on composites of polyaniline with other polymers, not allowing for generalization of the obtained results. The present study is focused on the adhe­sion of human liver cells to a conducting and non-conducting polyaniline films. The ability of human liver cells to attach to both types of the tested surfaces was con­firmed. Cell proliferation on the PANI surfaces was moni­tored in relation to material biocompatibility and to its practical applications. The results showed statistically sig­nificant differences in cell proliferation depending on the type of PANI film. The study thus points out the need to test materials in their neat forms, which allow for better generalization of the test results leading to their broader applications.

Stahování

Publikováno

15.05.2012

Jak citovat

Humpolíček, P., Kašpárková, V., Stejskal, J., Kuceková, Z., & Ševčíková, P. (2012). Proliferace buněk na vodivém polymeru, polyanilinu . Chemické Listy, 106(5), 380–383. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/943

Číslo

Sekce

Články