Plně automatizovaná izolace zinkových proteinů vázajících zinek z buněk Staphylococcus aureus pomocí paramagnetických částic

Autoři

  • E. Jílková Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • S. Křížková Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • L. Krejčová Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • D. Hynek Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • J. Sochor Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • J. Kynický Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno | Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno
  • V. Adam Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno
  • R. Kizek Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Brno | Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické, Brno

Klíčová slova:

magnetické nanočástice, Staphylococcus aureus, automatizace, zinek

Abstrakt

Immunomagnetic separation of pathogenic micro­organisms opens new prospects of rapid and precise diagnosis. We focused our attention to separation of Staphylococcus aureus using paramagnetic particles as well as differential pulse voltammetry of Zn2+ in the Zn-treated bacteria.

Stahování

Publikováno

15.08.2013

Jak citovat

Jílková, E., Křížková, S., Krejčová, L., Hynek, D., Sochor, J., Kynický, J., Adam, V., & Kizek, R. (2013). Plně automatizovaná izolace zinkových proteinů vázajících zinek z buněk Staphylococcus aureus pomocí paramagnetických částic. Chemické Listy, 107(8), 648–654. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/632

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>