Analytické metódy na stanovenie kofeínu ako biologicky významnej látky

Autoři

  • Ľ. Švorc Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • P. Tomčík Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, Slovensko
  • J. Svítková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • M. Rievaj Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • D. Bustin Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

kofeín, neurostimulant, voltampérometria, sklovitý uhlík, bórom dopovaný diamant, detekcia, spriahnuté techniky

Abstrakt

This review summarizes properties, health effects and analytical methods for determination of caffeine.

Stahování

Publikováno

15.07.2013

Jak citovat

Švorc, Ľ., Tomčík, P., Svítková, J., Rievaj, M., & Bustin, D. (2013). Analytické metódy na stanovenie kofeínu ako biologicky významnej látky. Chemické Listy, 107(7), 530–536. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/646

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>