Mikrobiální biopalivové články – charakteristika a vývoj

Autoři

  • J. Filip Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Oddělení glykobiotechnologie, Bratislava
  • P. Gemeiner Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Oddělení glykobiotechnologie, Bratislava
  • P. Tomčík Pedagogická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku, Katedra chemie, Ružomberok
  • J. Tkáč Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Oddělení glykobiotechnologie, Bratislava

Klíčová slova:

mikrobiální biopalivové články, mikrobiální elektrokatalýza, elektroaktivní bakterie

Abstrakt

In microbial fuel cells whole cells containing enzymes are used for oxidation of a substrate at anode and the oxidizing agent being reduced at cathode to gain electricity from inexpensive organics such as glucose and methanol or renewable resources. This review describes basic chemical, biological and construction characteristics of microbial fuel cells and briefly gives their outlook and future prospects.

Stahování

Publikováno

15.03.2012

Jak citovat

Filip, J., Gemeiner, P., Tomčík, P., & Tkáč, J. (2012). Mikrobiální biopalivové články – charakteristika a vývoj. Chemické Listy, 106(3), 158–165. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/958

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>