Vplyv dezinfekčného účinku P3 Topax 66 na hygienický režim v potravinárskej prevádzke

Autoři

  • K. Veszelits Laktičová Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Vargová Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • T. Pošiváková Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Švajlenka Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Stavebná fakulta, Technickej univerzity v Košiciach, Košice, Slovensko
  • R. Hromada Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • I. Cimboláková Ústav telesnej výchovy a športu, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • J. Koščová Ústav mikrobiológie a gnotobiológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • L. Takáč Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

dezinfekcia, P3 Topax 66, mikroorganizmy, hygiena, alimentárne ochorenia, biofilm

Abstrakt

The aim of the article is to monitor the total numbers microorganisms, coliform bacteria and fungi located on the surface and in the air before, during and after disinfection with P3 Topax 66 in selected areas. Statistical analysis confirmed the efficacy of the P3 Topax 66 disinfectant in all of the three analyzed groups of microorganisms present on the surfaces and in the air with the exception of disinfection efficacy on air coliforms, which could not be shown due to the low detection sensitivity during monitoring.

Stahování

Publikováno

15.05.2017

Jak citovat

Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Pošiváková, T., Švajlenka, J., Hromada, R., Cimboláková, I., Koščová, J., & Takáč, L. (2017). Vplyv dezinfekčného účinku P3 Topax 66 na hygienický režim v potravinárskej prevádzke. Chemické Listy, 111(5), 338–342. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/83

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)