Vol 105 No S4 (2011)

					Náhled Vol 105 No S4 (2011)

Materiál v inžinierskej praxi 2011

4. - 6. května 2011

Herľany, Slovensko

Zvláštní konferenční číslo

Editor: M. Mihaliková

 

  

Ročník 105

CHLSAC 105 (S4) s417-s652 (2011)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 06.04.2011