Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulosy

Autoři

  • M. Pišlová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Opltová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Kolářová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Vosmanská Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

oxycelulosa, hemostatikum, podmínky skladování, povrchová analýza, rentgenová fotoelektronová spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, antibakteriální vlastnosti

Abstrakt

In this research, influence of storage conditions on properties of oxidized cellulose was studied with respect to its haemostatic function. The aim was to examine changes of the properties of oxidized cellulose stored properly and that stored at laboratory conditions for 2 years. We studied surface morphology and chemical composition, as well as absorption of the simulated body fluid, behaviour in aqueous environment via potentiometric measurement of pH, and antimicrobial activity in vitro on the S. epidermidis bacteria. It was found out that the material properties of oxidized cellulose did not deteriorate. Higher absorption of simulated body fluid, lower pH in water and simulated body fluid represented positive changes with respect to the haemostatic function. Due to the acidic nature of the material, degraded oxidized cellulose preserved its antibacterial properties.

Stahování

Publikováno

15.10.2016

Jak citovat

Pišlová, M., Opltová, M., Kolářová, K., Vosmanská, V., & Švorčík, V. (2016). Vliv podmínek skladování na vybrané vlastnosti oxycelulosy. Chemické Listy, 110(10), 698–702. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/153

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>