Impaktové faktory časopisů vydávaných v České Republice za rok 2006

Autoři

  • René Kizek
  • Vojtěch Adam

Stahování

Publikováno

15.08.2007

Jak citovat

Kizek, R., & Adam, V. (2007). Impaktové faktory časopisů vydávaných v České Republice za rok 2006. Chemické Listy, 101(8), 680–682. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1762

Číslo

Sekce

Zprávy

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)