Modifikace a charakterizace povrchu polymerů po expozici v plazmatu

Autoři

  • I. Michaljaničová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Slepička Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Kolská Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

nanostruktury, plazmatická modifikace, charakterizace, kontaktní úhel

Abstrakt

This paper presents a brief insight into the nanostructure preparation and material modification performed mainly by plasma which is an inexpensive and effective method for the treatment of even highly resistant materials. Besides, this method is used to increase the cytocompatibility for tissue engineering applications. An integral part of the issue is the characterization of material changes caused by modification. Currently, many different characterization techniques are used. For detailed description we have chosen several basic methods including the measurement of contact angle and zeta potential, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and infrared spectroscopy with Fourier transformation (FTIR).

Stahování

Publikováno

15.01.2018

Jak citovat

Michaljaničová, I., Slepička, P., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2018). Modifikace a charakterizace povrchu polymerů po expozici v plazmatu. Chemické Listy, 112(1), 10–19. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2961

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>