Elektronový mikroskop – klíč k odhalení tajemství mikro- a nanosvěta

Autoři

  • Z. Hájková Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • P. Bauerová Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • A. Fejfar Laboratoř nanostruktur a nanomateriálů, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • M. Šlouf Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha

Klíčová slova:

elektronová mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, demonstrace, analogie, výukové materiály

Abstrakt

The electron microscope (EM) represents a research tool for the characterization of materials at the micro- and nanoscale. This paper presents history, working principles and application of transmission EM and scanning EM. These types of EM are compared with the light microscope. Moreover, accurate analogies, simple demonstrations and references to educational materials concerning EM are mentioned.

Stahování

Publikováno

15.02.2018

Jak citovat

Hájková, Z., Bauerová, P., Fejfar, A., & Šlouf, M. (2018). Elektronový mikroskop – klíč k odhalení tajemství mikro- a nanosvěta. Chemické Listy, 112(2), 128–134. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2995

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)