Nízkoteplotní fosfátové smalty pro antikorozní ochranu konstrukčních dílů z ochuzeného uranu

Autoři

  • V. Lobaz Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Konefał Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • N. Kotov Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Lukešová Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Hromádková Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Šlouf Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Pánek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Hrubý Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • T. Chmela UJP PRAHA a.s., Praha
  • P. Krupička UJP PRAHA a.s., Praha

Klíčová slova:

ochuzený uran, antikorozní ochrana, zinečnato-olovnatý fosfátový smalt, anorganický smalt

Abstrakt

The industrial applications of the depleted uranium (DU) are limited by its high susceptibility to corrosion. No efficient solution to this problem has been found so far. Current work describes coating of the DU surface with glassy inorganic film – enamel; a lead-zinc-phosphate based low-melting glass is used for this purpose. After spraying the enamel powder dispersion on DU sufrace followed by sintering at 440 °C, the continuous glassy film of a complex morphology is formed. The enamel inhibits corrosion of DU, is resistant to high doses of ionising radiation and, therefore, has a great potential for industrial applications.

Stahování

Publikováno

15.06.2020

Jak citovat

Lobaz, V., Konefał, M., Kotov, N., Lukešová, M., Hromádková, J., Šlouf, M., Pánek, J., Hrubý, M., Chmela, T., & Krupička, P. (2020). Nízkoteplotní fosfátové smalty pro antikorozní ochranu konstrukčních dílů z ochuzeného uranu. Chemické Listy, 114(6), 411–415. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3621

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>