Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv

Autoři

  • M. Hrubý Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • S. K. Filippov Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • V. Felklová Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • P. Štěpánek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

polymery citlivé na vnější podněty, pH-responzivita, redoxní responzivita, cílená doprava a řízené uvolňování léčiv

Abstrakt

The review introduces potential advantages and limitations of applications of stimuli-responsive polymers for delivery of drugs, radionuclides and genes. Special emphasis is put on pH- and redox-responsive systems. Virus-inspired systems combining pH-responsivity and reductive degradability are especially promising in the delivery of substances bioactive in the cells.

Stahování

Publikováno

15.07.2015

Jak citovat

Hrubý, M., Filippov, S. K., Felklová, V., & Štěpánek, P. (2015). Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv. Chemické Listy, 109(7), 482–487. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/339

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>