Přírodou inspirované polymery citlivé na vnější podněty pro dopravu léčiv

  • M. Hrubý Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • S. K. Filippov Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • V. Felklová Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • P. Štěpánek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: polymery citlivé na vnější podněty, pH-responzivita, redoxní responzivita, cílená doprava a řízené uvolňování léčiv

Abstrakt

The review introduces potential advantages and limitations of applications of stimuli-responsive polymers for delivery of drugs, radionuclides and genes. Special emphasis is put on pH- and redox-responsive systems. Virus-inspired systems combining pH-responsivity and reductive degradability are especially promising in the delivery of substances bioactive in the cells.

Publikované
2015-07-15
Sekce
Články