20 let od skonu prof. O. Wichterleho

Autoři

  • J. Michálek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Hrubý Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Kotek Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Stahování

Publikováno

15.08.2018

Jak citovat

Michálek, J., Hrubý, M., & Kotek, J. (2018). 20 let od skonu prof. O. Wichterleho. Chemické Listy, 112(8), 489. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3147

Číslo

Sekce

Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>