Příprava plazmonaktivních kovových nanostruktur transportem ze substrátu do roztoku

Autoři

  • R. Krajcar Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • O. Lyutakov Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Kolská Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

periodické struktury, polymerní substrát, kovové nanodráty, kovové nanočástice

Abstrakt

This paper describes use of hydrogel (Chitosan) as a medium for a transport of metallic plasmonactive nanostructures of various dimensions and shapes from the solid state substrate to the Chitosan foil and subsequently into the stabilized water-based solution. It is a versatile method enabling the transport of nanoparticles from physically and chemically varied types of substrates. There could also be different methods for nanoparticle preparation. The transport yield was confirmed and studied via microscopic and spectroscopic techniques. Furthermore, a preparation of silver nanowires on the laser modified PET substrate was described, being the main subject for the study of the transport process.

Stahování

Publikováno

15.11.2020

Jak citovat

Krajcar, R., Lyutakov, O., Kolská, Z., & Švorčík, V. (2020). Příprava plazmonaktivních kovových nanostruktur transportem ze substrátu do roztoku. Chemické Listy, 114(11), 770–777. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3730

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>