Mineralogická a ložiskově-geologická expertíza hlavice děkanského žezla Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha

Autoři

  • Bohumil Kratochvíl Ústav chemie pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, Česká republika https://orcid.org/0000-0003-2243-1349

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230214

Klíčová slova:

insignie, děkanské žezlo, Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha, pentagonální dodekaedr, pyrit

Abstrakt

Academic insignia of the Faculty of Chemical Technology UCT Prague have a history and are used in academic ceremonies (graduation, ceremonial scientific councils, awarding honorary doctorates, etc.). Insignia consists of a single chain with a medal and a scepter. They are made of gold-plated silver and decorated with natural and synthetic precious stones. The central motif in the head of the sceptre is a pentagonal dodecahedron cut from sulphide ore. It consists mainly of pyrite, chalcopyrite and other minerals. The ore most probably comes from a Czech deposit. The pentagonal dodecahedron in the head of the scepter thus represents the conjunction of the power of intellect with art and manual dexterity.

chla.jpg

Akademické insignie Fakulty chemicko-technologické VŠCHT Praha mají svou historii a používají se při akademických obřadech (promoce, slavnostní vědecké rady, udělování čestných doktorátů apod.). Insignie tvoří jednořadý řetěz s medailí a žezlem. Jsou vyrobeny z pozlaceného stříbra a zdobeny přírodními a syntetickými drahými kameny. Ústředním motivem v hlavici žezla je pentagonální dodekaedr vybroušený ze sulfidické rudy. Tvoří ji především pyrit, chalkopyrit a další minerály. Ruda pochází pravděpodobně z českého ložiska. Pentagonální dodekaedr v hlavici žezla tak představuje spojení síly intelektu s uměním a manuální zručností.

Stahování

Publikováno

15.04.2023

Jak citovat

Kratochvíl, B. (2023). Mineralogická a ložiskově-geologická expertíza hlavice děkanského žezla Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha. Chemické Listy, 117(4), 214–218. https://doi.org/10.54779/chl20230214

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>