Prehľad aplikácií pyrolýzneho bio-oleja

  • M. Staš Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. – UniCRE, Litvínov
  • D. Kubička Výzkumný ústav anorganické chemie a.s. – UniCRE, Litvínov
  • J. Chudoba Centrální laboratoře, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Pospíšil Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: biomasa, pyrolýza, pyrolýzny bio-olej

Abstrakt

Biomass is a high-potential renewable feedstock. To concentrate the stored energy, biomass can be converted to pyrolysis bio-oil which, in turn, can be used as a biofuel or a raw material for production of valuable chemicals. This review gives potential applications of biomass-derived bio-oils.

Publikované
2015-07-15
Sekce
Články