Charakterizace acetalů a etherů glycerolu – biosložek do motorových paliv

Autoři

  • Z. Mužíková Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Praha
  • O. Kapasný Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Praha
  • J. Káňa Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Praha
  • M. Pospíšil Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Praha
  • J. Kolena Výzkumný ústav anorganické chemie a.s., Ústí n/Labem

Klíčová slova:

glycerol, isobutylen, acetal, ether, dioxan, dioxolan

Abstrakt

Glycerol is the major byproduct in FAME production. Glycerol acetals or ethers prepared by the reaction of glycerol with aldehydes or isobutylene, respectively, can be used as fuel components or additives. The isomers of acetals and ethers were separated and characterized by GC-MS, FTIR and 1H NMR.

Stahování

Publikováno

15.09.2012

Jak citovat

Mužíková, Z., Kapasný, O., Káňa, J., Pospíšil, M., & Kolena, J. (2012). Charakterizace acetalů a etherů glycerolu – biosložek do motorových paliv. Chemické Listy, 106(9), 836–843. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/856

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>