Nové trendy výroby biopaliv a jejich využití v dopravě

Autoři

  • M. Pospíšil Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • G. Šebor Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Šimáček Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Mužíková Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

biopaliva, motorová paliva, biomasa, bioethanol, biobutanol

Abstrakt

Production of the second-generation biofuels based on the biomass that is not primarily intended for food production is discussed. Production economy, problems associated with logistics of raw material as well as technological aspects are presented. In a long-term perspective the second-generation biofuels are more suitable sources of energy than those of the first generation. Production of bioethanol and biobutanol from lignocellulose or diesel fuel by hydrogenation/hydrocracking of vegetable oils are envisaged in the Czech Republic after 2015.

Stahování

Publikováno

15.10.2012

Jak citovat

Pospíšil, M., Šebor, G., Šimáček, P., & Mužíková, Z. (2012). Nové trendy výroby biopaliv a jejich využití v dopravě. Chemické Listy, 106(10), 953–960. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/837

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>