Fyzikálně-chemické vlastnosti butanol-benzinových směsí

  • Z. Mužíková Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Káňa Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Pospíšil Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • G. Šebor Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: biobutanol, bioethanol, biopaliva, alternativní paliva

Abstrakt

Biobutanol can be used as a biofuel in the same manner as bioethanol in spark-ignition engines. The article deals with the relevant properties of biobutanol-gasoline blend important for fuels such as density, viscosity, water solubility, vapour pressure and oxidation stability. Gasoline blends with 10 v/v % of biobutanol show properties close to those of ordinary gasoline, therefore biobutanol could be a promising alternative to ethanol currently used in automotive gasoline.

Publikované
2012-11-15
Sekce
Články