Mikroplasty ako environmentálne riziko

  • A. Grenčíková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • P. Brandeburová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • J. Ryba Oddelenie spracovania polymérov (detašované pracovisko), Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • S. Vlčková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: mikroplasty, zdroje a správanie sa, hlavné zdroje, ekotoxicita, potravový reťazec

Abstrakt

Microplastics are abundant and widespread within the marine environment, being found in their highest concentrations along coastlines and within mid-ocean gyres. Ingestion of microplastics has been demonstrated in a range of marine organisms. This process may facilitate the transfer of chemical additives or hydrophobic waterborne pollutants to biota. This review discusses the mechanisms of generation and potential impacts of microplastics in the environment.

Publikované
2019-01-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)