Identifikácia a analýza mikroplastov z vodného prostredia

  • A. Škulcová Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika | Oddelenie dreva, celulózy a papiera, Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • A. Grenčíková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • N. Belišová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • D. Bondarev Ústav polymérov SAV, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
  • P. Horký Katedra zoologie a rybářství, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika
  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: mikroplasty, SEM, FTIR, Ramanova spektroskopia, identifikácia

Abstrakt

The current research confirmed the presence of microplastics in the environment and also in living organisms. Collection, separation and identification of microplastics from environment are very desirable activities, important for monitoring these undesirable materials. In order to determine the real risk brought about by plastic fragments, it is necessary to implement a standard protocol for their sampling, quantification and identification. In this study, analytical techniques, such as SEM, py-GC-MS, FTIR, NMR and Raman spectroscopy, often used for the identification of microplastics, are discussed, together with novel methods used to identify the pollutants adsorbed on them, e.g., pharmaceuticals and metals.

Publikované
2019-10-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)