Vplyv odpadovej vody na vznik a šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám

Autoři

  • K. Lépesová Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • L. Birošová Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín, Ústav potravinárstva a výživy, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

odpadové vody, čistiareň odpadových vôd, mikrobiálna rezistencia, nemocnice

Abstrakt

Positive correlation between the high antibiotic consumption and the development of antibiotic resistance was confirmed throughout the world. The most important reservoirs of resistant bacteria and resistance genes are municipal and hospital wastewaters inflowing to the wastewater treatment plants (WWTPs). On the other hand, antibiotics get into wastewater in human urine and their subinhibitory concentrations generate a selective pressure on microorganisms in wastewater; thus, mutations leading to antibiotic resistance may occur. Nowadays, the prevalence and persistence of antibiotic resistance in bacterial pathogens have become an emerging threat to public health.

Stahování

Publikováno

15.06.2017

Jak citovat

Lépesová, K., Mackuľak, T., & Birošová, L. (2017). Vplyv odpadovej vody na vznik a šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám. Chemické Listy, 111(6), 374–380. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/71

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)