Liečivá a drogy – environmentálny problém?

Autoři

  • T. Mackuľak Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • A. Škulcová Katedra zoologie a rybařství, Fakulta agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika | Oddelenie dreva, celulózy a papiera, Ústav prírodných a syntetických polymérov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • N. Belišová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • I. Horáková Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • D. Žabka Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko
  • M. Semerád Katedra environmentálnej ekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • A. Vojs Staňová Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Vodňany, Česká republika
  • P. Brandeburová Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, Slovensko

Klíčová slova:

liečivá, drogy, výskyt, osud, dopad na životné prostredie

Abstrakt

The presence of pharmaceuticals, drugs and their metabolites in the environment grows and represents an actual environmental problem, there is an increasing trend to involve new environmental technologies. We can therefore observe an increasing trend to involve new environmental technologies. Membrane technologies, advanced oxidation processes (AOPs), and their various modifications are the most frequently studied advanced technologies. There is also an effort to develop new types of drugs that are biodegradable in sewage disposal plants. The adverse effects of drugs in the environment are already reflected in the European Union legislation. Active substances, such as diclofenac, 17-α-ethinylestradiol and 17-β-estradiol, estrone, erythromycin, clarithromycin and azithromycin, are included in the list of followed compounds in the water management monitoring. This screening was set up by the European Commission in 2015 to monitor and evaluate the risks posed by these compounds.

Stahování

Publikováno

15.11.2019

Jak citovat

Mackuľak, T., Škulcová, A., Belišová, N., Horáková, I., Žabka, D., Semerád, M., Vojs Staňová, A., & Brandeburová, P. (2019). Liečivá a drogy – environmentálny problém?. Chemické Listy, 113(11), 654–661. Získáno z http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3487

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)